ค้นหาโรงเรียนในจังหวัดลำปาง

ทุกจังหวัด จังหวัดกระบี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยะลา จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ค้นหาโรงเรียนในจังหวัดลำปาง แสดง 100 โรงเรียนจากทั้งหมด 475 โรงเรียน
จังหวัด ชื่อโรงเรียน ยอดผู้เข้าชม
จังหวัดลำปาง โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนนายางวิทยา 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านทรายมูล 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านนากวาง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านนากว้าว(กิ่ว) 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านนาคต 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านนางาม 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านนางแตน 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านนาจะลา 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านนาดง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านนาดู่ 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านนาต๋ม 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านนายาบ เรียนรวมวัดบ้านทุ่ง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านนาสัก 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านนาแช่ 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านนาโป่ง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านนาไหม้ 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านน้ำจำ 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านน้ำจำ 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านน้ำหลง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านน้ำโจ้ 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านบอม 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านบ่อหิน 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านบุญนาค 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปงกา 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปงคอบ 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปงชัย 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปงดอน 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปงยางคก 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปงวัง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปงสนุก 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปงหลวง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปงหัวทุ่ง (เรียนรวมบ้านปงแพ่ง มีครูตาม จ.18) 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปงเตา 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปงแท่น 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปงใต้ 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปันง้าว 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปันเต้า 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปันเหนือ 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านป่าคา 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปางดะ 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปางมะโอ 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปางหละ 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านปางอ้า 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านป่าจ้ำ 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านป่าตาล 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านป่าเหว 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านป่าเหียง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านป่าเหียง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านป่าแข(อุดมศรัทธานุกูล) 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านป่าแขม 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านป่าไคร้ 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านผาลาด 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านผาแมว 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านพระบาท 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านม่วง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านม่วงงาม 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านม่อนแสนศรี 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านยางอ้อย 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านล้อง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านลำปางกลาง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านวังตม 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านวังมน 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านวังยาว 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านวังโป่ง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านวังใหม่ 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านวัฒนา 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านสบค่อม 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านสบป้าด 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านสบพลึง 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านสบฟ้า 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านสบลี 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านสบเติน (เรียนรวมแม่ถอดวิทยาทั้งโรง) 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านสมัย 0
จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 0